Потпишан и вториот договор за општина Градско од програмата ТАВ за поддршка на инфраструктурни проекти за изградба на улица бр.2 во с.Кочилари во должина од 130 метри со вредност од 821.780,18 ден. Реализацијата на овој проект се очекува на почетокот...
Општина Градско продолжува со ист континуитет и квалитет за подобрување на животот на своите жители со ставање на акцент на изградба на патната локална мрежа. Од неодамна,  завршија градежните работи за изградба на улица бр.3 во село Виничани -...
Општина Градско продолжува да ги издига инфраструктурните проекти високо на листата на своите приоритети. Завршена е реконструкцијата на дел од улица "Кочо Рацин" во с.Виничани во должина од 100м. Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Градско во вредност...
Општина Градско отпочна со градежните работи на Реконструкција на улица "Илинденска" со изградба на атмосферска канализација со вкупна должина од 303 метри која ќе ги зафаќа сите атмосферски води од овој дел на Градско. Оваа улица е главна артерија...
Општина Градско денес потпиша договор со Центарот за развој на Вардарски плански регион за подобрување на патната инфраструктура во подрачјата со земјоделска дејност и обработливи површини - Реконструкција и санација на пристапен пат до земјоделски обработливи земјиште во општина...
Врз основа на член 7 од Правилникот за утврдување на начинот и поблиските услови за именување на членови на комисиите за пописните реони и селекција и избор на реонските попишувачи и реонските инструктори, Државниот завод за статистика објавува јавен...
Општина Градско ја реализира третата и последна фаза од проектот "Подобрување на условите на жителите во руралните средини и развој на руралниот туризам" како дел од ЛАГ (Локална Акциона Група) ВАРДАР ЛЕАДЕР - Градско од Програмата за финансиска поддршка...
Доделување на втората група на 36 договори од програмата ТАВ за поддршка на инфраструктурни проекти во 34 општини! Општина Градско доби средства за изградба на улица 1 во с.Ногаевци во должина од 254 метри со вредност од 1.699.289,74 ден.  
Општина Градско ја информира јавноста дека на ден 15.07.2021 год. (четврток), ќе врши превентивна терестична дезинсекција за почеток во следните населените места: од 22:00 часот во с. Виничани и 24:00 часот во нас. Градско. Исто така се известуваат пчеларите за...

СЛЕДЕТЕ НЕ

1,347FansLike

ИНФОРМАЦИИ