Совет

Советот на општина Градско брои 9 члена, со мандат од четири години.  Претседател на Советот е Александар Јорданов.

Останати членови се: Ацо Малчев , Снежана Финаева, Мендерес Тутиќ, Виолета Малчева, Димче Петров, Драги Тричковски, Иванче Иванов и Гордана Христова.

Сл.-Гласник-2018-бр.2-5-седница

Сл.-Гласник-2018-бр.3-6-седница

Сл.-Гласник-2018-бр.4-7-седница2018

Сл.-Гласник-2018-бр.5-8-седница2018

Сл.-Гласник-2018-бр.6-9-седница2018

Сл.-Гласник-2018-бр.7-10-седница2018

Сл.-Гласник-2018-бр.8-11-седница2018

Сл.-Гласник-2018-бр.9-12-седница

Сл.-Гласник-2018-бр.10-13-седница

Сл.-Гласник-2019-бр.1-14-седница

Сл.-Гласник-2019-бр.2-15-седница

Сл.-Гласник-2019-бр.3-16-седница

Сл.-Гласник-2019-бр.4-17-седница

Сл.-Гласник-2019-бр.5-18-седница