Средба со деканот на Филозофски факултет

857

Средба на градоначалникот на општина Градско со деканот на Филофскиот факултет во Скопје.