Новогодишна приредба во градинката “Кокичиња”

1071

Најголемо задоволство е кога на детските лица ќе се види насмевка, кога во детското срце ќе се види среќа.
На претставата дечињата од градинката “Кокичиња” ја изразија својата искрена радост и благодарност од новогодишните пакетчиња.