Потпишан договорот за набавка на пластични канти и поцинковани контејнери!

1000

Потпишан договорот за набавка на пластични канти и поцинковани контејнери за подобрување на процесот за собирање отпад и заштита на животната средина во општина Градско во вредност од 538.560,00 денари (средства обезбедени од општина Градско и Министерството за Локална самоуправа – Биро за регионален развој проекти за развој на селата) со фирмата “Технички Институт Македонија” ДОО Неготино.