Потпишана соработка со ИСРМ

901

Градиме општина по европски вредности и започнуваме со спроведување на активности според европски стандарди и регулативи.

Денес беше потпишан договор за соработка со Институтот за Стандардизација на Република Македонија.

Општина Градско е нова членка на Собранието на Институтот за стандардизација на Република Македонија.