Подобрување на водоснабдувањето во општина Градско

770

Општина Градско ги стави во функција новоизградените бунари за подобрување на водоснабдувањето за населба Градско и с.Водоврати.
Наредната недела ќе биде поврзан резервоарот во с.Долно Чичево на цевководот с.Горно Чичево – Градско.