Изградба на нов бунар за подобрување на водоснабдувањето

1036

Општина Градско отпочна со изградбата на нов бунар за подобрување на водоснабдувањето за населба Градско,
Со среќа!