Честитка од Градоначалникот Бешовски по повод 8-ми Септември!

1775

Денот на независноста и сувереноста на нашата држава преставува најголема и најзначајна победа во низата борби што низ долгата милениумска верига ги водел македонскиот народ за конечниот чин на самостојност и независност остварен пред 28 години и ги сублимира во себе напорите на сите генерации Македонци во остварување на своите свети идеали – самостојна, независна, суверена, држава Македонија.
Честит празник 8-ми Септември!