Св.Климент создателот на кирилицата, азбуката што и денес ја користат сите словенски народи е првиот македонски епископ и основач на првиот македонски универзитет познат како Охридска книжевна школа. Неговата големина како писател и учител ја надополнува човечката димензија и посветеноста на Бога и народот.

Честит празник!