На сите учители, на целиот просветен кадар на сите нивоа од образование од Општина Градско, им упатувам искрени честитки по повод 5 Октомври – Светскиот ден на учителите.
Останете и понатаму доследни на мисијата на образование. Продолжете да ја работите со љубов и да оставате дел од себе во секоја нова генерација ученици.

Градоначалник на Општина Градско, Роберт Бешовски.