Среќен пат КУД„Стоби“ за Полска!

151
Нашите играорци денес заминуваат на една многу значајна задача, да бидат амбасадори и промотори во збратимената општина Ноздрец во Република Полска.
Ви посакувам среќен пат и верувам во Вас, да не претставите во најубаво светло!