Службени гласници

Службени гласници издадени од ОПШТИНА ГРАДСКО:

Сл.-Гласник-2018-бр.2-5-седница

Сл.-Гласник-2018-бр.3-6-седница

Сл.-Гласник-2018-бр.4-7-седница2018

Сл.-Гласник-2018-бр.5-8-седница2018

Сл.-Гласник-2018-бр.6-9-седница2018

Сл.-Гласник-2018-бр.7-10-седница2018

Сл.-Гласник-2018-бр.8-11-седница2018

Сл.-Гласник-2018-бр.9-12-седница

Сл.-Гласник-2018-бр.10-13-седница

Сл.-Гласник-2019-бр.1-14-седница

Сл.-Гласник-2019-бр.2-15-седница

Сл.-Гласник-2019-бр.3-16-седница

Сл.-Гласник-2019-бр.4-17-седница

Сл.-Гласник-2019-бр.5-18-седница

Сл.-Гласник-2019-бр.6-19-седница

Сл.-Гласник-2019-бр.7-20-седница

Сл.-Гласник-2019-бр.8-21-седница

Сл.-Гласник-2019-бр.9-22-седница

Сл.-Гласник-2019-бр.10-23-седница

Сл.-Гласник-2019-бр.11-24-седница

Сл.-Гласник-2020-бр.1-25-седница

Сл.-Гласник-2020-бр.2-26-седница

Сл.-Гласник-2020-бр.3-27-седница

Сл.-Гласник-2020-бр.4-28-седница

Сл.-Гласник-2020-бр.5-29-седница

Сл.-Гласник-2020-бр.6-30-седница

Сл.-Гласник-2020-бр.7-31-седница

Сл.-Гласник-2020-бр.8-32-седница

Сл.-Гласник-2020-бр.9-33-седница

Сл.-Гласник-2020-бр.10-34-седница

Сл.-Гласник-2020-бр.11-35-седница

Сл.Гласник-2021-бр.1-36-седница

Сл.-Гласник-2021-бр.2-37-седница

Сл.Гласник-2021-бр.3-38-седница

Сл.Гласник-2021-бр.4-39-седница

Сл.Гласник-2021-бр.5-40-седница

Сл.Гласник-2021-бр.6-41-седница

Сл.Гласник-2021-бр.7-42-седница

Сл.Гласник-2021-бр.8-43-седница

Сл.Гласник-2021-бр.9-44-седница

Сл.Гласник 2021 бр.10-45-седница

Сл.Гласник 2021 бр.11-1 конститутивна седница

Сл.Гласник 2021 бр.12-2 седница