Селото Горно Чичево ќе добие фекална канализација!

1218

Потпишан договорот за изградба на канализација за с.Горно Чичево со изведувачот фирмата “Ми Комерц” ДООЕЛ – Кавадарци! Конечно селото ќе добие канализациона мрежа, со што ќе се реши и тој проблем на жителите, од каде што населба Градско се снабдува со вода за пиење.

Проектот е финансиран од Министерство за животна средина и просторно планирање, со вредност во висина од 1.940.003,00 денари.