Реконструирано кошаркарското игралиште во Градско!

185

Општина Градско со сопствени средства го реконструираше кошаркарското игралиште во централниот парк.

Се постави еластична спортска подлога (тартан) со дебелина од 13мм, на површина од околу 400м2, како и поставување на комплет нови кошови со двостолбна конструкција, изработена од поцинковани метални профили со стаклена калена табла (FIBA стандарди).

Висина на средства обезбедени за оваа намена 1.159.940,00 денари.

Изведба : Интеко ДООЕЛ Скопје (FIBA лиценца).