Реконструирана улица “Кочо Рацин” во с.Виничани!

578

Општина Градско продолжува да ги издига инфраструктурните проекти високо на листата на своите приоритети. Завршена е реконструкцијата на дел од улица “Кочо Рацин” во с.Виничани во должина од 100м. Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Градско во вредност од 500.000,00 денари.