Проекти финансирани од државата

  1. Реконструкција на локален пат до село Виничани

2.Реконструкција на улица „Јане Сандански“ во населба Градско

3. Асфалтирање на локален пат Долно Чичево- Манастир „Св. Архангел Михаил“ во должина од 953 метри

4. Реконструкција на дел од локален пат до с.Долно Чичево во должина од 500 метри

5. Реконструкција на улица Обиколница во должина од 1081 метри

6. Подобрување на водоснабдување во нас.Градско

7. Реконструкција на дел од улица Панко Брашнаров и дел од улица Борис Трајковски

8. Хортикултурно уредување и реконструкција на детски парк во нас. Градско