Безбедноста на жителите треба да биде на прво место. За да се подобри истата, општина Градско постави забавувачи на брзина на пет локации во нас.Градско и с.Ногаевци по барање на жителите. Целта е да се намали брзината на возилата низ овие населени места, а со тоа и ризикот од сообраќајни незгоди. Оваа јавна набавка е во вредност од 150.000,00 денари, средства издвоени од општинската каса.