Поставени детски реквизити во нас.Стопанство!

47

Во населбата Стопанство во Градско, комплетно е уредено детско игралиште со реквизити за сите возрасти на деца.