Поставена модерна тартан подлога на училишното игралиште во с.Виничани!

170

Во соработка со ООУ„Даме Груев“ се постави модерна тартан подлога на спортското училишно игралиште во селото Виничани. Оваа подлога е погодна за спортување и играње за сите ученици од ова подрачно училиште, но и за останатите возрасти на деца од населеното место.