Поставена гумена подлога на железничкиот премин кај Ногаевци!

107

Се постави гумената подлога на железничкиот премин кај Ногаевци, за побезбедно поминување преку железничката пруга и нормално одвивање на непречен сообраќај за сите видови на возила.