Покана за прва форумска сесија!

70

Општина Градско во соработка со УНДП и Швајцарската агенција за развој и соработка, а во рамките на проектот „Зајакнување на општинските совети – фаза 2“ почнува со реализација на  Форуми во заедницата и Ве поканува да бидете дел од нив.

Во покануваме да присуствувате на форумот на заедница каде,  Вие со Вашите идеи и потребите одлучувате како ќе ја изградите Вашата иднина. Ова се проектни форуми за кое е обезбеден фонд, а ќе се финансираат најмалку еден, а најмногу три проекти.

Првата  форумска сесија ќе се одржи на 17.11.2023 година во Винарија Стоби во 17.00 часот.