Подрачни одделенија

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАБОТИ 
ул. „Александар Македонски“ бр. 70А, Градско
078/292-142

УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИ КНИГИ
ул. „Александар Македонски“ бр.84, Градско
043/251-003
(изводи за родени, венчани, умрени)