Во Градско се отвори првиот мал групен дом на услугата „Живеење со поддршка за лица со попреченост”.
Благодарност до Здружението на лица со церебрална парализа и други попречености – Велес, за учество во проектот „Заедно за повеќе можности и поддршка” – ТИМОР на невладината организација CeProSARD кои ја овозможија реконструкцијата на домот, вработувањата на асистентите за поддржано живеење и стручниот тим на услугата.