Отворен е првиот мал групен дом во Градско!

158
Во Градско се отвори првиот мал групен дом на услугата „Живеење со поддршка за лица со попреченост”.
Благодарност до Здружението на лица со церебрална парализа и други попречености – Велес, за учество во проектот „Заедно за повеќе можности и поддршка” – ТИМОР на невладината организација CeProSARD кои ја овозможија реконструкцијата на домот, вработувањата на асистентите за поддржано живеење и стручниот тим на услугата.