Отворени денови за креирање на општинскиот Буџет!

192

Пред носењето на Буџетот за 2023 година,
Општина Градско организира отворени денови во просториите на општината на:
03.12 (сабота) од 11:00 до 14:00 часот
04.12 (недела) од 11:00 до 14:00 часот
10.12 (сабота) од 11:00 до 14:00 часот
11.12 (недела) од 11:00 до 14:00 часот