Општина Градско се збратими со општина Брежнички Хум од Република Хрватска!

252
Потпишан Меморандум за соработка со Г.Зоран Хегедиќ, Градоначалник на општина Брежнички Хум (Копривничко -крижевска жупанија) од Република Хрватска, со цел заеднички проекти и иницијативи во иднина.
Вмрежувањето и соработката со општини од други држави овозможува преку споделување на знаење и добри практики да се спроведат иницијативи за социо-економски развој и подобар живот во заедницата.