Општина Градско пристапи кон реконструкција на земјоделски пристапен пат!

1051

На барање на земјоделците од с.Ногаевци, општина Градско го реализира проектот за реконструкција на земјоделскиот пристапен пат до обработливите површини во должина од 1.300 метри!