Доделување на втората група на 36 договори од програмата ТАВ за поддршка на инфраструктурни проекти во 34 општини!
Општина Градско доби средства за изградба на улица 1 во с.Ногаевци во должина од 254 метри со вредност од 1.699.289,74 ден.