Општина Градско доби грант од Програмата ТАВ за поддршка на инфраструктурни проекти!

497

Доделување на втората група на 36 договори од програмата ТАВ за поддршка на инфраструктурни проекти во 34 општини!
Општина Градско доби средства за изградба на улица 1 во с.Ногаевци во должина од 254 метри со вредност од 1.699.289,74 ден.