Општина Градско дел од Проектот „Зајакнување на општинските совети – Фаза 2“ финансиран од УНДП!

122
Преку оваа програма, Општина Градско ќе има можност да искористи грант од 30.000 до 50.000 долари, за проекти кои ќе бидат избрани низ директни консултации со граѓаните преку Форуми на заедниците.
Има и дополнителна поддршка од 10.000 до 12.000 долари, наменета за воведување дигитални алатки, за подобрување на отчетноста и транспарентноста.
Оваа програма е финансирана од Владата на Република Швајцарија, УНДП и Министерството за локална самоуправа.