Одржана работилница за водење на здрав живот!

38

Во општина Градско се одржа работилница за промовирање и подигнување на свеста кај своите жители за водење на здрав начин на живот и намалување на опасностите и здравствените проблеми.