Одржана Првата форумска сесија во рамки на проектот „Зајакнување на општински совети – фаза 2“!

56
На 17.11.2023 год., во општина Градско, во взаемна соработка со UNDP MK, Амбасада на Република Швајцарија и Министерство за локална самоуправа, а во рамките на проектот „Зајакнување на општинските совети – фаза 2“ започна со реализација проектот Форуми во заедницата.
На првата форумска сесија, граѓаните со своите идеи ги издвоија проблемите и потребите со кои се соочуваат во заедницата и за кои можат да се најдат решенија.