Одржана втората форумска сесија!

73

Денес во општина Градско се одржа Втората форумска сесија во рамки на проектот “Зајакнување на општински совети-фаза2” финансиран од УНДП иШвајцарска агенција за соработка и развој. На втората форумска сесија беа презентирани 6(шест) концепти од страна на граѓаните кои што ги подготвија работни групи формирани на првата форумска сесија. После презентацијата, Форумот на сите 6 шест концепти им даде поддршка да прераснат во проектни идеи, но произлегоа и сосема нови 2 идеи. Следната, трета форумска сесија е закажана за 21.12.2023 год, на која ќе бидат презентирани проктите што во меѓувреме се подготвени.