Најдобрите ученици и студент во Градско!

84
Со цел поттикнување на најталентираните ученици и студенти во општината, а согласно Правилникот и објавените критериуми и начинот на доделување стипендии на талентирани ученици и студенти во општина Градско, Комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти на Советот на општина Градско ги избра следниве ученици и студент:
1.Матеј Колев – ученик во основно училиште;
2.Наталија Малчева -ученик во средно училиште;
3.Рената Петровска – студент.
Им честитаме!