Населбата „Стопанство“ вклучена во процесот за креирање на Буџетот за општина Градско за 2023 година!

159

И жителите на населбата „Стопанство“ на средба со Градоначалникот Г. Киро Нацков и Претседателот на Совет г-ѓа Мирјана Ѓорѓиева, вклучени во процесот за креирање на Буџетот на општина Градско за 2023 година.