Македонско-полска фолклорна вечер!

164
На втората празнична вечер, наши гости беа КУД “Калина” од општина Ноздрец, Република Полска. Во звуците на музиката на двата народа младите од Ноздрец и од Градско говореа на јазикот што го разбира цел свет – играта и песната.