Локална библиотека „Гоце Делчев“

Локална библиотека „Гоце Делчев“ Велес,  подружница Градско

Локалната библиотека „Гоце Делчев“ е културна институција. Со своите постојани активности во врска со промоцијата на книгата и културата воопшто, библиотеката се наметна како двигател на културата.

Зачленувањето во самата библиотека е едноставно и брзо, а годишната чланарина во самата библиотека чини само 150,00 денари.

Библиотеката располага со квалитетни изданија и редовно го следи светскиот читателски тренд, набавувајќи ги за своите читатели најактуелните книги достапни на македонскиот пазар.

Библиотеката „Гоце Делчев“ исто така поседува и дел од преводите на Владата на Република Северна Македонија на стручна и научна литература, како и на преводите од писатели – нобеловци.