Зајакнување на општинските капацитети за искористување на ресурсите!

105

Со потпишување на Меморандумот за соработка, општина Градско се вклучи во проектот „Партнерство за поефикасни општини“, во организација на Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите. Ова ќе резултира со поефикасни локални услуги, позадоволни граѓани и зголемена транспарентност и отчетност.