Заштита на лични податоци

Офицер за заштита на личните податоци во општина Градско

Александар Ѓорѓиевски

бр.на моб: 071/252-225,

e-mail:aleksandarweb@t.mk