Започна модернизацијата на централното подрачје во населба Градско

122
Со искористување на функционалноста на просторот и збогатување со зеленило и урбана опрема ќе се добие нов модерен и урбан лик со што плоштадот ќе стане поискористен простор со многу подобра атмосфера.
Вредноста на проектот изнесува 9.963.643,00 денари, средства издвоени од Буџетот на општина Градско, а изведувач на градежните работи е Ленди Груп ДООЕЛ Скопје.