Започна асфалтирањето на крак 13 во селото Виничани!

153

Општина Градско со сопствени средства од Буџетот за 2023 година ќе го финансира проектот за Реконструкција на улица – крак 13 во с.Виничани во должина од 147 метри. Вредноста на инвестицијата изнесува 1.171.687,00 денари.