Започнаа градежните работи за изградба на улиците во с.Ногаевци!

112

Започнаа градежните работи на дел од улиците во Ногаевци во должина од 310 метри. Вредноста на оваа инвестиција изнесува 2.024.420,00 денари, средства обезбедени од Буџетот на општина Градско.