Започнаа градежните работи на дел од улиците во Ногаевци во должина од 310 метри. Вредноста на оваа инвестиција изнесува 2.024.420,00 денари, средства обезбедени од Буџетот на општина Градско.