Заврши реконструкцијата на тоалетите во Домот на културата „Крсте Петков Мисирков“ во Градско!

177

Завршена е реконструкцијата на тоалетите во Домот на културата „Крсте Петков Мисирков“ во Градско, со сопствени парични средства.
Со модернизацијата на овој мултифункционален објект, во иднина ќе продолжат да се реализираат бројни активности од областа на културата, фолкорната и музичката дејност.