Завршија градежните активности во с.Ногаевци!

75
Заврши асфалтирањето на неколку улици во с.Ногаевци во должина од 390 метри.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Градско со вкупна вредност од 2.392.969,00 денари.