Заврши асфалтирањето на неколку улици во с.Ногаевци во должина од 390 метри.
Средствата се обезбедени од Буџетот на општина Градско со вкупна вредност од 2.392.969,00 денари.