Забава за најмалите и најмилите првачиња!

890

На новогодишната забава на првачињата од училиштето Даме Груев од Градско, изненадување им приреди и Градоначалникот на општина Градско Роберт Бешовски и Директорката на училиштето Ленче Стојанова со подарување на новогодишни пакетчиња.
Среќните, веселите и насмеаните лица на децата го покажаа задоволството од добиените подароци.