Пред носењето на Буџетот за 2023 година, остварена уште една средба со жителите од улиците „Цветан Димов“, „Душан Ќириќ“, „Славе Ефтовски“ и „Васил Главинов“ за проблемите со кои се соочуваат жителите на Градско и нивно решавање.