Жителите на селото Кочилари ќе добијат асфалтирана улица!

1461

Општина Градско отпочнува постапка за јавна набавка за изградба на улица бр.1 во с.Кочилари.
Градоначалникот на општина Градско потпиша договор со Бирото за рамномерен регионален развој за Развој на патна инфраструктура преку изградба на улица бр.1 во с.Кочилари
Вкупната вредност на овој проект изнесува 780.325,00 ден, со учество на општина Градско од 5%.