Општина Градско отпочнува постапка за јавна набавка за изградба на улица бр.1 во с.Кочилари.
Градоначалникот на општина Градско потпиша договор со Бирото за рамномерен регионален развој за Развој на патна инфраструктура преку изградба на улица бр.1 во с.Кочилари
Вкупната вредност на овој проект изнесува 780.325,00 ден, со учество на општина Градско од 5%.