Втора форумска сесија!

73
Општина Градско во соработка со УНДП и Швајцарската агенција за развој и соработка, а во рамките на проектот „Зајакнување на општинските совети – фаза 2“ почнува со реализација на Форуми во заедницата и Ве поканува да бидете дел од нив.
Во покануваме да присуствувате на Вториот форум на заедницата каде ќе се презентираат предлог-идеите кои беа предложени од граѓаните.
Втората форумска сесија ќе се одржи на 29.11.2023 година во Винарија Стоби во 17.00 часот.