Градоначалникот на општина Градско, заедно со локалните функционери започнаа со посета на сите населени места пред носењето на Буџетот за 2023 година. Средба со жителите од с.Кочилари, с.Ногаевци и с.Виничани, остварија изминатите денови за решавање на актуелните проблеми, прибирање идеи, како и давање на сугестии.