Во креирање на Буџетот за 2023 година, учество земаат и жителите на сите населени места од општина Градско!

185
Градоначалникот на општина Градско, заедно со локалните функционери започнаа со посета на сите населени места пред носењето на Буџетот за 2023 година. Средба со жителите од с.Кочилари, с.Ногаевци и с.Виничани, остварија изминатите денови за решавање на актуелните проблеми, прибирање идеи, како и давање на сугестии.