Бесплатна екскурзија за децата бегалци од општина Градско!

153
Општина Градско во соработка со здружението на децата бегалци Мирка Гинова и г-дин Трајче Димков, организираа бесплатна екскурзија во Егејска Македонија на ден 12 и 13 ноември, за децата бегалци и нивните потомци кои живеат во општина Градско.
Беа посетени Лерин, Воден, С’бтско, Пожарско, с.Струпино, црквата Света Злата Мегленска на архимандритот Никодим Царкњас во С’бтско.