Согласно предвидената динамика на градежните активности, општина Градско продолжува со реализација на инфраструктурните зафати.
Денес е асфалтирана дел од улицата Цар Самоил во с.Виничани.
Не очекуваат и нови инвестиции за подобрување на локалната патна инфраструктура во текот на оваа сезона каде ќе се работи на уште неколку локации и во останатите населени места низ општина Градско.